Combo / Kit Preservación Alveolar ZCore.


Combo Kit Preservación Alveolar Zcore - Conectores Dentales

1. Zcore 0.50cc + 1 TXT1224 + 1 Godete + 1 Sutura.

$ 163.50 USD

código: CK05


2. Zcore 0.50cc + 1 RTMPlug + 1 Godete + 1 Sutura.

$ 135 USD

código: CK06


3. Zcore 1.00cc + 1 RTMPlug + 1 Godete + 1 Sutura.

$ 160 USD

código: CK09


4. Zcore 1.00cc + 1 TXT1224 + 1 Godete + 1 Sutura.

$ 180 USD

código: CK10


Osteogenics - productos - Conectores Dentales